Golfbil/Hyrvagn

Tomelilla Golf har 8 moderna golfbilar och ett 30-tal trehjuliga vagnar att hyra ut. Boka din golfbil när du bokar din starttid på nätet eller via kansliet. Från den 2 nov. 2020! Endast golfbil för de som uppvisar läkarintyg.

Prislista

 

MEDLEMMAR* 9 HÅL 18 HÅL 27-36 HÅL
Med läkarintyg 160 kr 200 kr 290 kr
Utan läkarintyg 190 kr 300 kr 390 kr

*Gäller alla medlemskategorier utom greenfeemedlemmar som betalar enligt gästprislistan.

GÄSTER  9 HÅL 18 HÅL 27-36 HÅL
Med läkarintyg 190 kr 300 kr 450 kr
Utan läkarintyg 240 kr 360 kr 540 kr

Betalning med kort/kontanter eller swish i kassan under kansliets öppettider 

Övrig tid SWISHA till Tomelilla Golf AB  123 595 26 35

Säsongskort på golfbil

På Tomelilla Golf kan du köpa säsongskort på golfbil. Du betalar ett fast pris och utnyttjar våra golfbilar så mycket du vill! Givetvis måste du som alla andra boka din bil i förväg. Ett säsongskort är personligt och gäller endast innehavaren av säsongskortet. Åker någon med i bilen betalar den halv avgift i kansliet INNAN påbörjad rond.

Priser säsongskort:

Med läkarintyg 2 695 kr

Utan läkarintyg 3 495 kr

Regler för uthyrning av golfbilar

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, 
dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga 
manövrar är tillåtna. 
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som 
hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. 
Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall 
efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. 
Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen 
berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsningar av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och 
nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

Särskilda villkor:
Max 2 passagerare inkl. förare per bil. Person med fysiskt handikapp har förtur för användning av golfbil.