Funktionärer

Carl-Erik Mårtensson

Tävlingsledare

Jesper Roskvist

Tävlingsledare