Aktuell Banstatus

Hål 10-18 är öppna för spel

Tills vidare är hål 10 - 18 öppna för spel till ordinarie greener när det är frost och tjälfritt. Annars gäller spel till provisoriska greener. I början av nästa vecka tas nytt beslut om hela banan ska öppnas igen.

Under helgen finns ingen bemanning på kansli eller i restaurang, det är ni golfare som själv beslutar om det är ok att spela på ordinarie greener.

Var noga med att kolla så att det är tjälfritt innan ni spelar mot ordinarie greener. Detta görs enklast genom att sticka en LÅNG peg eller dylikt i puttninggreenen, kan hela peggen tryckas ner utan kraft är det ok att spela till ordinarie greener.

Det är otroligt viktigt att respektera gällande regler! Går man på greener där tjälen släppt lite grann i ytan är de väldigt mjuka och risken är stor att man skadar gräset.

Tidsbokningen upphör 1 december

Från och med den 1 december är tidsbokningen stängd. Det är bara att komma ut och spela i den turordning man kom.

Kommentarer