Aktuell information

Sommarvärmen är här, vinterflaggorna är intagna och banan är i bra skick!

Allmän information

Nu har gräset vaknat till liv ordentligt vilket innebär att vi klipper alla ytor kontinuerligt. Det märks framför allt på fairways som blir frodigare och tätare för varje dag och ruffen. Vi jobbar så hårt vi kan på att hålla ruffarna i gott spelskick och klipparen går dagligen för att hinna med! I övrigt är banans skick fantastiskt bra för årstiden! Vi har tagit in vinterflaggorna och startar numera från hål 1. Vid frost är banan stängd! Lägesförbättring gäller på finklippta delen av spelfältet.

Hål 4

Det nytorvade området vid green är nu i spel och betraktas som finklippta delen av spelfältet. De sådda områdena runt detta område betraktas som M.U.A. med obligatorisk dropp.

Hål 12

Nu spelar vi från ordinarie tee igen! De nysådda områdena betraktas som finklippta delen av banan och M.U.A. Detta innebär att det är tillåtet att lägesförbättra bollen och spela den eller droppa närmsta vägen ut.

 

Pågående arbeten

Vi håller på att bygga en ny stenbro på hål 14 liknande de vi har på bl a hål 3. Den går att använda men var försiktiga eftersom det än så länge inte finns några sidokanter. Den gamla bron kommer finnas kvar till den nya är helt klar, använd gärna den!

Vi håller också på att snygga till befintliga broar och tillhörande gångar vilket kommer ge ett mycket bättre helhetsintryck på banans finish.

Vid green 2 har vi tagit bort en del av kullen vid vänster greenbunker för att få bättre kvalite på det området, vänligen var försiktig på det nytorvade området.

 

Kommentarer

Fler artiklar