Golf inkluderas i friskvårdsbidraget!

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet innebär följande: 

 • Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av golfspel, träning och utbildning.
 • Det maximala avdragsbeloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som förmån.
 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.
 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Spelrättsavgift* (dock med viss begränsning, se nedan)
 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Egen träning på drivingrange
 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde
 • Spela footgolf på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)

*Finns det en övre gräns för hur hög klubbens spelavgift får vara?

Ja, grundreglerna om ”enklare motionsform” mm sätter den översta gränsen. Golfklubbar och golfbolag som har en högre spelavgift jämfört med genomsnittklubben och överstiger det accepterade beloppet på 5000 kr, får utgå från att denna avgift inte är möjlig att ta upp som skattefri personalvårdsförmån.

Detsamma gäller om klubben skapar ett exklusivt ”friskvårdspaket” som består av många olika delar som tillsammans kostar mer än vad som ryms inom regelverket. Det går då inte heller att få ett skattefritt friskvårdsbidrag för del av beloppet. Om helhetspriset och innehållet är annat än ”enkel motion” kan ingen del av kostnaden bli skattefri förmån.

Inte godkänt som avdragsgill förmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
 • Deltagaravgift i golftävlingar
 • Spelrättsavgifter som är avsevärt högre än maxbeloppet på 5 000 kr, samt exklusiva ”friskvårdspaket” med ett helhetspris och innehåll som är annat än "enkel motion". Detta då grundregeln för friskvårdsbidraget – ”enklare motionsform” – sätter den översta gränsen för vad som ryms inom regelverket.

Mer att läsa om friskvårdsbidraget för golfare finns på SGF:s hemsida.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banstatus vecka 21 2019-05-20
Golfens Dag - Öppet Hus 2019-05-08
Nya slopevärderingen klar! 2019-05-07
Korthålsbanan är öppen! 2019-04-26
Tävlingar 2019 2019-04-22