Höstjobb på banan

Nu är hösten här och banan behöver lite extra kärlek och omvårdnad, speciellt efter den här extrema sommaren. Fokus ligger på att få välmående greener inför vintern och att renovera så många tees vi hinner innan säsongspersonalen slutar för året.

Greener

Sommaren har varit tuff för våra greener. Gräset vi har på greenerna har det tufft när temperaturen går över 28 grader vilket det varit nästan varje dag i sommar. Bristen på nederbörd har gjort att vi behövt vattna otroligt mycket för att få greenerna att överleva. Problemet när man vattnar mycket är att marken packar sig och det blir nödvändigt att lufta greenerna mer. Dessutom har vi ett 30 år gammalt bevattningssystem som behöver uppdateras. Täckningen och kvalitén på vattnet från bevattningsanläggningen går inte att jämföra med ett vanligt regn.

Under de senaste veckorna har vi gödslat och stickluftat greenerna för att få syre och näring till rötterna. Stickluftning sker med solida pinnar, ca 15 cm långa med liten diameter (ca 8 mm). Detta brukar ge bra effekt i början av hösten och framför allt påverkar det inte spelet. Vi har stickluftat greenerna 2 gånger under början av september utan att få den effekt vi vill.

I förra veckan tog vi beslutet att hålpiplufta greenerna trots att tävlingssäsongen inte är över. Hålpipluftning innebär att man plockar bort massor av små "pluggar" gräs för att byta ut dåligt material mot nytt friskt. Det finns många anledningar till att vi inte ville vänta ytterligare en eller två veckor, vilket vi brukar göra. Här följer några:

  • Vi är beroende av bra väder och mycket personal
  • Vi vill hålpiplufta minst två gånger i höst (normalt kör vi en gång)
  • Vi vill att hålen efter luftningen ska läka ihop innan vintern
  • Vi såg ingen effekt av de andra luftningsåtgärderna vi gjorde

Vi är medvetna om att det påverkar spelet men vill också att ni medlemmar och gäster som blir drabbade ska veta att vi gör allt för att greenerna ska vara så bra som möjligt hela tiden. Vi behöver lägga mycket sand på greenerna för att fylla alla luftningshålen vilket medför att det också ligger kvar ganska mycket i ytan. Det kommer att ta ett tag innan sanden försvinner ner i marken där den gör nytta och ber er ha överseende med detta. Det här är en åtgärd som nästan alla banor gör och ett måste för att kunna hålla kvalité på greenerna under resten av säsongen.

En bra video som beskriver varför man luftar och hur det går till finns här!

 

Tees

Av de undersökningar som gjorts visar det sig föga överraskande att våra tees inte håller den kvalité som resten av banan gör. Under hösten kommer vi att renovera ett antal tees. Arbetet är redan igång och kommer att fortsätta under oktober månad. Anledningen till att vi gör det nu är att vi vill att det nya gräste etablerar sig innan vintern kommer så att vi kan börja använda teena redan till våren.

Arbeter går ut på att ta bort det gamla gräset, fräsa och jämna av ytan, fixa bevattningen och så. På en del ställe pasar vi också på att rikta om och bredda utslagsplatserna.

Löpande uppdateringar och bilder finns på vår facebooksida, Tomelilla Golf & Hotell

Kommentarer