Nu öppnar vi!

Ordinarie greener och drivingrangen öppnar fredagen den 6 mars. Varmt välkomna till en ny spännande säsong!

Banan öppen med ordinarie greener

Fredagen den 6:e mars kl 10:00 öppnar vi ordinarie greener på hela banan. Tills vidare gäller start från hål 10 och givetvis spelar vi till provisoriska greener vid frost eller tjäle! Bollränna gäller.

Ombyggnaden av fairway vid green 4 är inte klar, där gäller M.U.A. för hela området där arbete pågår.

På hål 12 kommer gul tee att placeras där röd tee vanligtvis är och röd tee hittar ni på kullen i början av fairway. Anledningen till detta är att ta de nysådda delarna av fairway ur spel så mycket det går. Alla nysådda områden betraktas som M.U.A. med obligatorisk dropp. Det nya torvade avrinningsområdet vid green är öppet för spel.

I övrigt gäller lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet. Var noga med att laga nerslagsmärken och lägga tillbaka uppslagen torv. Tillsvidare är den endast tillåtet att köra golfbil på hålen 10-18.

Drivingrangen är öppen

Nu är drivingrangen öppen för säsongen! Som vanligt är det polletter eller 10:or som gäller.

Varm välkomna till en av Sveriges bästa anläggningar!

Kommentarer