Ny bansträckning

Till våren får Tomelilla Golf ny bansträckning. Vi ändrar spelordning på hålen för att slippa några trappor och tunga backar. Dessutom ändrar vi längderna på hålen så de följer SGF:s rekommendationer att gul tee ska vara ca 5500 meter och röd tee ca 4800 meter.

Hållängderna justeras så att gul tee blir ca 5600 meter i stället för 5900 meter. Röd justerades redan 2010 och blir oförändrad, ca 4700 meter. Som alternativ till dessa tees kommer det finnas blå ca 5100 meter, vit ca 5900 meter och svart ca 6400 meter. När det gäller spelordningen är den oförändrad den första nio hålen. Vidare ändras spelordningen så att man spelar "gamla" hål 13, 12, 10, 11 14, 15, osv. Ett nytt tee är byggt till nya hål 10 precis framför klubbhuset och tee 17 har under vintern renoverats. Green 12 har också renoverats för att göra den justare!

Tillbaka

Kommentarer