Kallelse till vårmöte 2018

Härmed inbjuds alla medlemmar i Tomelilla Golfklubb.

Onsdagen den 7 mars 2018 kl. 19.00
i Tomelilla Golfkrog, klubbhuset.

Kvällens program:
Sedvanliga ärenden att behandlas som anges i våra stadgar.

Tacksam om utskickat mötesmaterial medtages.

Klubben bjuder på fika.

Styrelsen ser framemot ett välbesökt vårmöte.

VÄLKOMNA!

Kommentarer