Faddergolfen

Förutom vår organiserade faddergolf på måndagskvällarna under sommarhalvåret har vi även faddrar enligt listan nedan som kan gå en runda med Dig vid andra tider som Ni själva kommer överens om.

Patrik Alsén

Åke Sjölund

  • -
  • Tel: -
  • Mobil: 070-954 90 75

Annika Hjerling

Sten Bjerketun

Daniel Persson

Lena Persson

Kjell-Ove Lundin

Lars Jeppsson

Bo Lindh

Tommy Karlsson

Lasse Birgersson

Siv Jensen

Kerstin Lindström

Marianne Möller

Annika Andersson

Leif Jönsson

Elsie Jönsson

Ulf Thorvaldsson