EGA Handicap och Tävlingshandicap

Alla spelare som har minst fyra registrerade handicapronder (tävlings- eller föranmälda sällskapsronder) under föregående år har ett Tävlingshandicap (ETH).
Övriga spelare får ett EGA Handicap (EH).
Alla spelare, oberoende av handicapstatus, får delta i klubbens tävlingar, förutsatt att kriterierna för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc.). Dock kommer endast spelare med TH att finnas på resultatlistan. OBS: Gäller båda i partävling.
Spelare kan själv kontrollera sin handicapstatus på Min Golf / Min Handicap.
 
Att ändra sitt EGA Handicap (EH) till Tävlingshandicap (ETH) kan göras på tre sätt.
 
1. Spelare i handicapgrupp 2-5 skall registrera fyra handicapronder under ett kalenderår. Spelaren får då automatiskt en ETH.
Spelare i handicapgrupp 1 skall registrera fyra handicapronder, tävlingsronder eller föranmälda sällskapsronder, under ett kalenderår. Spelaren får då automatiskt en ETH. Föranmälda sällskapsronder anmäls muntligt till markör på första tee och dessa måste registreras i GIT av administratör. Dessa ronder är handicappåverkande. Då ETH har erhållits gäller att enbart tävlingsronder får registreras.
 
2. Klubbens handicapkommitté kan ge en spelare ett ETH under säsongen om spelaren kan styrka att ett antal rundor spelats på annat sätt än via registrering i GIT.
 
3. Vid årsrevision som körs automatiskt i GIT vid varje årsskifte. Detta gäller endast spelare med minst 4 handicapronder i GIT under föregående år.
 
Spelare i handicapgrupp 6,  hcp 37-54 (f.d.klubbhandicap)
 
Spelare i handicapgrupp 6 har alltid Tävlingshandicap (ETH).
En spelare som under året får sin första handicap, oberoende av handicapgrupp, har Tävlingshandicap (ETH)  innevarande år samt nästkommande år.
 
Föranmälda sällskapsronder:
 
För att kunna justera sitt handicap vid sällskapsspel skall ronden vara föranmäld!
Om ronden är föranmäld gäller: både höjning och sänkning
Om ronden inte är föranmäld gäller: ingen höjning – ingen sänkning
 
Handicapgrupp 1 (<4,4)  Registreras inte (endast tävlingsrond). 
Handicapgrupp 2-6 (4,5-54)  9 eller 18-hålsrond.
Max. en 9-hålsrond per dag.  
 
 
Föranmälan kan göras i:
Golfterminal, Min Golf eller till markör på 1:a tee
Föranmälan kan makuleras innan start. Om starttiden flyttas tas föranmälan bort.
Föranmälan som makuleras när starttiden passerats registreras som NR (no return).