Före & Efter tävling

Inför tävling - korrekt handicap tävlingsdagen 

Den tävlande är själv ansvarig för att korrekt handicap är registrerad i GIT på tävlingsdagen.

Underlåtenhet att vid hämtning av scorekort meddela Tävlingsledningen handicapsänkning som inte är registrerad i GIT kan medföra diskvalificering. Oregistrerade höjningsronder beaktas ej.

Efter tävling – handicapjustering

Efter lottad tävling registreras alla resultat för handicapjustering i GIT av tävlingsledaren/kansliet. Spelare skall inte själva registrera resultat. 
Detta gäller alla Tomelilla Golfklubbs tävlingar, samt Herrgolfen på tisdagarna.