Banstatus

Tidsbokning på golf.se 

Stora banan är öppen med ordinarie greener och tees. OBS! Start från hål 10.

Nya Gladan korthålsbanan är öppen för både golf och footgolf till ordinarie greener.

Tidsbokning på golf.se. OBS!!! Vid frost och tjäle är banan stängd! Förbjudet att beträda banan.

Hjärtligt välkomna!

Greenfee