Vad händer på banan och klubbhusområdet

Publicerat: 2022-04-07 - 11:44 - Skrivet av Joachim Orrenius

Det är en hel del i görningen på både banan och klubbhusområdet de kommande åren. En grupp handplockade personer med lämpliga kompetenser har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Tomelilla Golfs anläggning. Flera projekt är redan igång. Häng med på en avstämning med klubbchef Kristian Hägglund.

Snöblasket stänker mot fönsterrutorna när vi sätter oss ner i restaurangens välbesökta matsal. Våren dröjer. Arbetet med att förbättra och försköna vår golfklubb dröjer däremot inte. Redan nu är några av årets budgeterade projekt påbörjade.

- Styrelsen har tagit beslut på detta och händer inget oförutsett som påverkar vår ekonomi så är tanken att alla dessa projekt (se listning nedan) ska genomföras, säger Kristian Hägglund.

Klubbchef Kristian Hägglund
Klubbchef Kristian Hägglund.

Ombyggnad av tees i höst

Den uppmärksamme har kanske redan sett att banarbetarna Robin Andersson och Leif Jönsson byggt om rabatten mellan parkeringen och klubbhusets nedre plan.

- Denna vecka påbörjar vi ett projekt med att bygga ett skjul för vagnar i slänten mellan parkeringen och hotellet. Målning av klubbhuset och hotellet är också på gång. Vi inväntar bara lämpligare väder för detta, säger Kristian och fortsätter.

- Det stora projektet i år görs på banan där vi påbörjar renovering av tees. Ungefär hälften av banans tees ska renoveras i år. Vilka tees som berörs har vi ännu inte bestämt och vi kommer göra allt för att banan ska vara hcp-grundande även under renoveringen som beräknas ta fyra fem veckor och påbörjas i början av september. Då hinner vi så nytt gräs på tees så att det hinner växa till sig och vi kan påbörja klippning innan vintern kommer. Vi kommer då att kunna öppna upp alla nya tees direkt på våren nästa år.

Material till tee-ombyggnaden kommer att tas från kullen på fairway på hål 16. Kullen kommer att försvinna vilket medför bättre säkerhet på hålet. Istället för kullen blir det som en dal där spelarna kommer ha fri sikt. Säkrare spel, bättre hål och ekonomiskt samt miljömässigt bra att återanvända material som redan finns på banan.
- Hål 16 kommer tillfälligt göras om till ett par 4 under ombyggnadsveckorna, säger Kristian.

Många stora projekt de kommande åren

Här följer en listning av större planerade projekt de kommande åren. Utöver detta kan renovering av interiör i hotellet och vattenfrågan om att ta hand om reningsverkets vatten vara med i den långsiktiga planen.

2022

 • Målning av klubbhus och hotell
 • Skjul till hyrvagnar byggs
 • Port som döljer delar av entrén på nedre plan byggs
 • Nya kanter och rabatter på nedre plan
 • Ta fram material till ombyggnad av tees
 • Renovering av tees, fas 1 av 2 (ca 8 hål)

2023

 • Byggnation av nytt garage för golfbilar vilket innebär bättre service för medlemmar och gäster samt också frigör plats för både verkstadsyta och vid behov installation av fler bagskåp
 • Renovering av tees, fas 2 av 2 (ca 8 hål)

2024

 • Ny puttinggreen och ny chippinggreen byggs mellan klubbhuset och tee på hål 10
 • Uppbyggnad av ett ”torg” med skärmtak på övre plan
 • Ny plattsättning på övre plan
 • Nya rabatter och planteringar på övre plan
 • Ombyggnad av green 18 som samtidigt ska flyttas närmare klubbhuset

2025

 • Ombyggnation av greenområde hål 1 och 7

Klubben har även en lång lista med mindre projekt som vi betar av vartefter. Onsdagsgruppen har här en viktigt roll. Applåder till alla er som hjälper klubben med detta.
- Vi har t ex gallrat många buskar på höger sida på hål 1 och byggt en palissad på hål 14. I vår kommer vi kantskära gångar och lägga på nytt material. Jag tror listan innehåller 50-60 punkter, avslutar Kristian.