Ordinarie golfregler gäller från den 1 juni

Detta gäller från 1 juni 2021

✓ Tävlingar kommer öppnas igen

✓ För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni.
Det innebär att krattorna i bunkrarna ska användas igen, det blir ingen lägesförbättring i bunkrar, skummuffarna kommer tas bort ur hålen och det blir valfritt att ta ur flaggstången.

Publicerat: 2021-05-28 - 10:00 - Skrivet av Emelie Mårtensson