Här på Tomelilla Golf gillar vi att tävla. Vi har en aktiv och omfattande tävlingsverksamhet som leds av klubbens tävlingskommitté. Kommittén består av Kenth Bergström, Marie de la Motte, Mia Nilsson och Richard Nilsson.

Det preliminära programmet för klubbens egna tävlingar hittar du nedan i pdf:en Tävlingsprogram 2023. Vartefter tävlingarna öppnas upp för anmälningar hittar du dem också i MinGolf under Sök tävling där du även anmäler dig till dam- och herrgolf, städdagar och andra aktiviteter arrangerade av klubben.

Klubben deltar med flera lag i Skånes Golfförbunds seriespel. Spelprogram 2023 och ansvariga lagledare hittar du nedan.

Aktuell tävlingskalender samt tävlingsregler och villkor hittar du via knappen nedan.