Banstatus

BANSTATUS - UPPDATERAD 14 NOV 2023

18-hålsbanan: Hål 1-9 är stängda för säsongen. Spel hål 10-18 mot ordinarie greener. Vintergreener är uppklippta men tills vidare ur spel. Blågrön pinne och vitmålad ring runt vintergreenerna betyder att du måste droppa bollen utanför den vita ringen. Alltså inget spel till eller från de uppklippta vintergreenerna ännu.

Korthålsbanan: Öppen.

Sporthallen: Öppen för padel, bowls, simulatorgolf och puttinggreen.

OBS! Vid frost, och tjäle, är både 18-hålsbanan och korthålsbanan helt stängda. De starttider som då är bokade fryser inne och du behöver boka ny starttid.

Greenfee